0
0
0

Evia

Привършване
Блесна H111O 3г Цвят O - Evia
Код на продукта: vi-14995
0
Блесна H111O 3г Цвят O - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и без..
3.00лв.
Купи
Привършване
Блесна H111OA 3г Цвят OA - Evia
Код на продукта: vi-15419
0
Блесна H111OA 3г Цвят OA - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и б..
3.00лв.
Купи
Блесна H111OR 3г Цвят OR - Evia
Код на продукта: vi-14993
0
Блесна H111OR 3г Цвят OR - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и б..
3.00лв.
Купи
Привършване
Блесна H111P 3г Цвят P - Evia
Код на продукта: vi-14994
0
Блесна H111P 3г Цвят P - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и без..
3.00лв.
Купи
Привършване
Блесна H111PA 3г Цвят PA - Evia
Код на продукта: vi-15420
0
Блесна H111PA 3г Цвят PA - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и б..
3.00лв.
Купи
Блесна H111PR 3г Цвят PR - Evia
Код на продукта: vi-15415
0
Блесна H111PR 3г Цвят PR - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и б..
3.00лв.
Купи
Блесна H112 4.5г - Evia
Код на продукта: vi-15009
0
Блесна H112 4.5г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпро..
3.20лв.
Купи
Блесна H113 7.0г - Evia
Код на продукта: vi-15008
0
Блесна H113 7.0г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпро..
3.20лв.
Купи
Блесна H113OA 7г Цвят OA - Evia
Код на продукта: vi-15431
0
Блесна H113OA 7г Цвят OA - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и б..
3.50лв.
Купи
Блесна H113OR 3г Цвят OR - Evia
Код на продукта: vi-15007
0
Блесна H113OR 3г Цвят OR - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и б..
3.50лв.
Купи
Привършване
Блесна H120P 2г Цвят P - Evia
Код на продукта: vi-15014
0
Блесна H120P 2г Цвят P - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и без..
2.70лв.
Купи
Блесна H121 3г - Evia
Код на продукта: vi-7657
0
Блесна H121 3г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпробл..
3.00лв.
Купи
Блесна H122 4.5г - Evia
Код на продукта: vi-7658
0
Блесна H122 4.5г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпро..
3.20лв.
Купи
Блесна H123 5.0г - Evia
Код на продукта: vi-8850
0
Блесна H123 5.0г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпро..
3.40лв.
Купи
Блесна H124 9.5г - Evia
Код на продукта: vi-8852
0
Блесна H124 9.5г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпро..
3.60лв.
Купи
Блесна H12F0 2г - Evia
Код на продукта: vi-15006
0
Блесна H12F0 2г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпроб..
2.80лв.
Купи
Блесна H12F1 3г - Evia
Код на продукта: vi-15005
0
Блесна H12F1 3г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпроб..
2.80лв.
Купи
Привършване
Блесна H12F2 4.5г - Evia
Код на продукта: vi-15000
0
Блесна H12F2 4.5г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпр..
3.20лв.
Купи
Блесна H12F3 5.0г - Evia
Код на продукта: vi-14998
0
Блесна H12F3 5.0г - EviaТова са въртящи се блесни с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобяват ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които са направени са с високо качество, което осигурява дълга и безпр..
3.20лв.
Купи
Блесна H12F3OR 5г Цвят OR - Evia
Код на продукта: vi-14992
0
Блесна H12F3OR 5г Цвят OR - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга и ..
3.40лв.
Купи
Блесна H12F3PN No 3 - 5 г Цвят PN - Evia
Код на продукта: vi-17169
0
Блесна H12F3PN No 3 - 5 г Цвят PN - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява ..
3.40лв.
Купи
Блесна H12F4ON 9.5г Цвят ON - Evia
Код на продукта: vi-15434
0
Блесна H12F4ON 9.5г Цвят ON - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга ..
4.20лв.
Купи
Блесна H12F4OR 9.5г Цвят OR - Evia
Код на продукта: vi-15433
0
Блесна H12F4OR 9.5г Цвят OR - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга ..
4.20лв.
Купи
Блесна H12F4PN 9.5г Цвят PN - Evia
Код на продукта: vi-15435
0
Блесна H12F4PN 9.5г Цвят PN - EviaТова е въртяща се блесна с отлично подбрана цветова гама. При въртенето си наподобява ефекта от отблясъка на люспите на истинските рибки. Материалите, от които е направена са с високо качество, което осигурява дълга ..
4.20лв.
Купи