0
0
0

Libra Lures

Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 001 (без аромат) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16328
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 001 (без аромат) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и м..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 001 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-13880
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 001 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 007 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16304
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 007 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 011 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16313
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 011 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 017 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-13881
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 017 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 017 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16305
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 017 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 019 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-13882
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 019 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 020 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16325
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 020 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 020 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16326
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 020 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 021 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-13883
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 021 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 026 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16314
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 026 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 026 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16306
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 026 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 027 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-13884
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 027 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 031 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16116
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 031 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 031 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-13875
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 031 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 035 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16333
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 035 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 036 (без аромат) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16327
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 036 (без аромат) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и м..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 036 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-13886
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 036 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 040 (рак) - Libra Lures
Код на продукта: vi-13887
0
Изкуствена ларва 35 мм Цвят 040 (рак) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метаморф..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 001 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16307
0
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 001 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 004 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16308
0
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 004 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 005 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16323
0
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 005 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 008 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16309
0
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 008 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи
Привършване
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 011 (сирене) - Libra Lures
Код на продукта: vi-16310
0
Изкуствена ларва 45 мм Цвят 011 (сирене) - Libra LuresLARVA е водещият модел на компанията Libra Lures. Ларвите са най-често консумирана храна от пъстърва, кефал и дори бяла риба, основна, независимо от сезона. Стотици часове тестване, анализ и метам..
14.50лв.
Купи