Активността на сомовете

By  

Сомът е топлолюбива риба. Достига огромно тегло (до 200-300 кг). През последните години има доста често улавяни над 70-80 кг екземпляри. Първите сомчета, които съм уловил, са от язовир „Ивайловград“ през 1986-1987 г. Най-често се закачваха 1-2-килограмови и по-рядко по 4-5 кг. Но имаше майстори, които доста често улавяха по 20-30 кг, че и нагоре. До края на 1989 г. в язовир „Ивайловград“, както и в другите над него – язовир „Студен кладенец“ и „Кърджали1, нямаше нито костур, нито бяла риба. От хищниците бяха сомовете, кефалите и змиорки (по-рядко). Заметнеш ли на грозд от червеи или малки рибки, в по-вечето случаи се улавяха сомчета. Сомът е най-активен през нощта. Тогава тръгва да търси храна, като в менюто му влизат рибки, жаби, попови прасета, червеи, пиявици. Често атакува и примамки от дроб, далак, плъхове, малки птички и пр. Има дни, когато и през обедните часове също е активен. Имам, и то не един случай, когато в най-голямата жега по обяд, при пълно безветрие през най-топлите месеци въдиците, заметнати на жива рибка, са били атакувани не от едно сомче. Забелязал съм, че има сомски вечери“. През такива вечери или нощи не съм успявал да смогна да ловя, зареждам със стръв и замятам въдиците. И то за някакви си 3-4 часа време. Спомням си един такъв случай на язовир „Ивайловград“. Имахме няколко въдици, които бяха заметнати за хищници. Някои от тях бяха на живи рибки, другите на земен червей. По-предната вечер имахме много добра слука от 1-2 кг бели риби на жива рибка. През тази вечер до 23.00 ч. въдиците не помръдваха. След 23.00 ч. първият удар бе на въдица, която за стръв имаше червей. Уловихме сомче около 2 кг. Още не бяхме я заметнали, и на другата пак сом около 1 кг. На всички въдици заложихме стръв от червеи. За 2-3 часа през 10-15 мин. постоянно се обаждаха сомове. Най-големият риболов, който успешно уловихме, бе 4,5 кг. Менюто му за тази вечер бе само от червеи. През следващите вечери не уловихме нито една бройка от този вид. За разлика от бялата риба, сомът обича почти всички видове рибки. Атакува лакомо каракудки, слънчевки, морунаж и др. И на него едно от лакомствата му е черната мряна, но почти със същия апетит обича и слънчевата рибка. Не се отказва и от костур. Местни риболовци от селата покрай язовир „Ивайловград“ са ми казвали: „Ако искаш да закачиш голям сом, трябва да поставиш голяма кука и да закачиш голяма риба за стръв. Ловили сме по 20-30 кг сомове със стръв от кефали по 200-300 г.“
При риби с такива сериозни размери се изискват здрави, дебели влакна (0,600,80 мм) и надеждни прътове. Почти винаги е нужна лодка за изваждането им.
След 1990-1991 г. бракониерите мрежари изловиха големи количества от този вид риба. Запасите намаляха значително в по-горе описаните водоеми, а също и по много други. При лошо, ветровито време и най-вече в бури с гръмотевици сомът се активизира и тръгва да търси храна.
Има и много недобросъвестни риболовци между нас, които улавят по 200/300 г маломерни сомчета и ги прибират за консумация. Та това сомче има само глава и опашка! Нали, ако го пуснем обратно, след 1-2 години ще го уловим поне 1-2-килограмово!
Автор Тенчо Христов