Водорасли на куката

By  

Водорасли обикновено се откриват в плитки крайбрежни зони и разливи с потопена под водата трева, около камъни и прагове. За стръв трябва да се подбират светло зелени на цвят водорасли. Извадете ги от водата внимателно с помощта на пръчка и ги разстелете върху чиста кърпа или в кутия. Да се промиват водораслите е излишно – стръвта трябва да съхрани натуралния си вид и аромат, още повече, че по водораслите виреят много микроорганизми.
На водорасли през зимата, невероятно успешно се ловят скобари, кефали, морунажи и то от най-едрите. Най-много като стръв се ползват по реките Марица, Тополница и отчасти по река Струма в горното й течение.
Закачане Старайте се да закрепите снопчето водорасли на куката по такъв начин, че да е възможно да го за-метнете поне няколко пъти. Например черна на цвят кука с ухо и цев, дълга около 10-12 мм, се привързва по обичайния на-чин, след което възелът се придвижва 3-4 мм надолу по цевта, а горният край на повода се прокарва през ухото на куката, така че да се образува примка, която да захване водораслите. Мъничкото водорасло се прокарва на половината през примката, тя се затяга, а двата края на водораслото се обвиват около цевта. При този начин на закрепване водорасли-те няма да излетят още при първото замятане.
Друг начин на закрепване е да подберете по- дълго, като тревичка, водорасло, което да се опи-тате да овържете на възел около куката.
Риболовни принадлежности-такъми
Най-разпространеният начин за риболов с водорасло на река е на „возене“ в участъците с умерено течение и неголяма дълбочина. А най- добрият такъм се състои от телескоп тип болонеза с неголяма спинингова макара и 50-100 м запас влакно 0,18-0,20 мм. Лови се с плувка за замятане на дистанция и с кука No.12-14. Дълбочината на риболов се избира да е такава, че стръвта да плува в близост до дъното. Теглото на такъма при основно влакно с диаметър 0,2 мм съставлява 3-5 г, като 1,5-2 г се падат на плувката, а останалото  на тежестта. Такъв такъм добре лети и не се заплита при замятане на голяма дистанция. Плувката трябва да е тип буре с носимост от 2 до 6 г според течението.
Най-добри резултати се постигат като се прехвърли течението и се лови в бавната вода отвъд него, като стръвта се оставя да изтече надолу по течението. Кълване най- често се регистрира при лекото придърпване на плувката, като прилича на закачка, когато плувката по подобен начин започва бавно да потъва.

Статията е от вестник Рибар