Екипировка за риболов

By  

Риболовна екипировка

Риболовът е сред най-увлекателните начини за прекарване на свободното време и предпочитано хоби от много хора. Наред с това риболовът се смята за един сред най-атрактивните спортове по света. Главно риболовът се дели на две части – спортен риболов и промишлен риболов.
В промишленият риболов като цел номер едно е да се улови промишлено количество риба, която се използва за храна и търговия. За този вид риболов се използват кораби, лодки и други плавателни съдове, снабдени с рибарски мрежи и специална техника и екипировка.
За спортният риболов основната характеристика е, че се използва за лично удовлетворение и развлечение. В този случаи, той се дели на няколко вида, а те се определят в зависимост от условията и мястото на практикуване. Към тях се отнасят – под леден, подводен, речен, морски и др. Интересното при спортния риболов е, че рибите се пускат във водата веднага след улова, т.т. не се употребяват с цел убиване за храна и други нужди. В риболова това е известно като принцип“Catch & Release” или в превод „Хвани и пусни“. У нас в България, рибарите, занимаващи се с риболов, предпочитат да задържат улова след риболова.
За всеки вид риболов е нужна специална екипировка. Тя е сред основните и важни неща, за всеки рибар, а това го знаят всички такива и за целта полагат нужната грижа около снабдяването. Популярни са много видове екипировка за риболов, а измежду тях се наблюдават различните специфики и се избира спред от мястото и условията за лов.
Ако разгледаме различните видове риболовна екипировка можем да ги сведем до стандартна и допълнителна риболовна екипировка.
Към първия вид водещи и важни са следните аксесоари:
Прът, поводи, макара, плувки, рибарски куки, тежести, стръв – жива или изкуствена.
Към допълнителна риболовна екипировка се отнасят:
Рибарска лодка; специални обувки за водата; гащеризони и якета, които да пропускат въздух; мултифункционален елек; универсална риболовна кутия; риболовен стол; живарник и кепче; вирбели и стоманени поводи; камбанки и звънци; кукоизваждач.
Екипировка за риболов