За блесните и тройките

By  

ПРИ ВЪРТЯЩИТЕ СЕ БЛЕСНИ:
– перцето да се върти бързо, дори при малка скорост на обиране;
– въртенето му да не се нарушава при промяна в посоката на обиране нагоре-надолу, вляво-вдясно;
– при вертикално движение (от дъното към повърхността) перцето трябва да започне да се върти непосредствено след повдигането на блесната от дъното и потеглянето й нагоре.
ПРИ КЛАТЕЩИТЕ СЕ БЛЕСНИ:
– „играта“ им не бива да е еднообразна, т.е. при увеличаване скоростта на обиране колебанията трябва да стават по-широки и резки и обратно;
– клатушка, която започва да се върти около оста си при малко по-висока скорост на движение, не е добра – затова са въртящите се блесни;
– клатушката трябва да играе добре и при свободно падане към дъното, което е много важно за риболова в по-дълбоки води.
ВОБЛЕРИ (ИЗКУСТВЕНИ РИБКИ)
За тях само ще спомена, че се изпробват от производителя преди да се пуснат за продажба. Тройките са с необходимия размер и тегло, което е от голямо значение за правилното движение на воблера. Затова, ако се налага подмяна, се слагат тройки от същата марка, серия и номер.