Коноп на куката

By  

Как да го ползваме за стръв в река?
Поставяне на стръвта:
Натиснете внимателно зърното и деликатно вкарайте жилото на куката в основата на зародиша. След това завъртете и нагласете куката, така че жилото да се покаже и да подпре зародиша в крайната му част.
Техника, която ни е нужна:
Риболовният прът и линията трябва да са пропорционални и удобни за работа. Например при дълбочина от 2,5 метра линията трябва да е дълга 3,5 метра, а прътът без водачи – 4 метра. Когато имаме леко течение, ползваме стъкмяване на линията по вариант А. Дебелината на основното влакно е 0,08 мм, плувката носи тежест от 0,40 до 0,70 г. Поводът е с диаметър 0,07 мм, куката е – 18. При средно по сила течение разиграваме вариант В. Основното влакно е с диаметър 0,10 мм, плувката се утежнява с 0,50¬1 г, поводът е 0,08, а куката – 18 или – 16. При силно течение се прилага вариант С: основно влакно 0,10 мм, плувка 0,6-1,20 г, повод 0,08, кука – 16.
Захранване
Ако се съмнявате, че конопът е достатъчно добре познат на бабушките в избрания от вас водоем, най-добре е няколко дни (3-4) подред да подхвърляте определено количество коноп, омесен с хляб или галета, на подходящото за риболов място. Това винаги дава превъзходен резултат.
Метод на риболов
Най-важното е да намерите дълбочината и да регулирате плувката така, че стръвта да се движи, леко докосвайки дъното. Хвърлете няколко зрънца и веднага след това заметнете линията във водата. След като плувката премине известно разстояние по течението, придърпайте леко така че стръвта да се понадигне (да подскочи) на дъното. В следващия момент очаквайте атака от страна на рибата. Ако такава не последва, оставете плувката да измине около метър и повторете същата тактика, като леко задържите примамката на едно място. Обикновено в този момент следва атаката на най-едрите екземпляри. Когато използвате тази стръв, пипанията на бабушките са много резки и бързи и изискват незабавно засичане. Контролът върху линията трябва да бъде перфектен – образуването на корем е недопустимо.

Стръв за риболов

Коноп за захранка