Монтаж на туистер

By  

През последните години  туистерът се налага като една от водещите изкуствени примамки в риболова на хищници. Днес едва ли има запален спи-нингист, който да не го е включил в арсенала си. Това е напълно разбираемо предвид голямата му ефикасност и сравнително лесното боравене с него. При бавно водене или при свободното му падане, „танцът“ на туистера става толкова съблазнителен, че едва ли ще се намери хищтна риба която да не предприеме атака. При едно условие обаче – стига той да е монтиран правилно на джиг-главата. Защото ако меката силиконова примамка не е нанизана както трябва на куката, играта й губи своята привлекателност и хищникът може да остане апатичен към нея.
На снимката са показани важни детайли, на които рибарят следва да обърне внимание при монтажа:
1. Сърповидната опашка на туистера винаги трябва да е обърната в противоположна на огъвката на куката посока. В противен случай възниква реална опасност самата примамка да се забучи на острието при замятане или при водене.
2. Когато се използват туистери с дебело тяло, от особена важност е те да са разположени равномерно и симетрично на джиг-главата. Ако туистерът се наниже прегънат на куката, играта му няма да бъде пълноценна.
3. Тялото на туистера трябва здраво да се зацепи за шийката-шип на джиг-главата, в противен случай той лесно ще се изхлузи от куката.