Риболов на щука

By  

Риболов на щука – разширете своя хоризонт

Във водоеми, където често колегите ловят хищника от лодка, те залагат примамката или ловят на дистанция на не повече от 20 метра от брега. В някои моменти на тези места не може да бъде закачена нито една щука. Други с помощта на вятъра и вълните, монтирайки плувка с малко платно, отнасят стръвта доста навътре и успяват да закачат един или два екземпляра. В друг случай е точно обратното. В малките езера или например някое малко блато риболовците замятат стръвта точно в неговия център, защото предполагат, че рано или късно щуката ще мине оттам. В свободното водно пространство този хищник почти не се задържа и по тази причина най- резултатно е „опипването“ на бреговата зона с малка силиконова рибка или друга изкуствена примамка. Добрите участъци са в близост до потопени дървета, тръстика, папур или водна лилия, гъсто обрасла в даден район.
Естествено, в тези места ние трябва да бъдем по-упорити и настоятелни, като преди всичко разчитаме не толкова на късмета, колкото на собствения си опит и умения. Стараем се нашето присъствие да не бъде забелязано от лошо подаване, шумни действия или пък отразената ни сянка върху водната повърхност. Силуетът, движещ се по брега с гръб към слънцето, действа като отрова на рибите и носи отрицателни емоции.

Имитирайте естествената храна

В малките гробници, където се движат най-едрите щуки, голяма силиконова рибка с яркочервена окраска често подвежда хищника, но не дава добър резултат. За успешен улов се нуждаем да разберем коя е най-честата плячка на щуката и да се опитаме да я имитираме. Например във водоеми, където нейна жертва е основно костурът, добър резултат дават примамки, имитиращи именно неговата окраска. Ако пък това е бабушката – примамката е с по-светъл цвят и т.н.
Изберете фин такъм
В повечето книги и ръководства по спортен риболов пише, че най-подходящото за нея оборудване включва твърда пръчка и влакно с диаметър 0,35¬0,40. В редки случаи действително се налага употребата на такава линия. В малки езерца или блата спокойно можем да извадим 5-килограмова риба с влакно 0,25 и тънък мета-лен повод с издръжливост до 5 кг независимо дали мястото е опасно и с много закачки. В язовири и по-големи водни пространства най-подходящо е влакно с диаметър 0,30 милиметра. Независимо от този диаметър не е нужна употребата на пръчка с тежест на замятане по-голяма от 40 до 80 грама, защото и мекият фидер със своята параболична акция успява бързо да измори и едрите екземпляри.
Закачайте правилно стръвта
Ако ловим с кука, чиято големина е 2/0, трябва да оставяме повече време на щуката да преглътне своята плячка. Ловейки в близост до препятствия, има голяма вероятност куката да се забие някъде още преди да бъде атакувана. При потънали дървета най-подходяща е системата с моментално самозасичане, с помощта на
две тройки, закрепени от двете страни на примамката. За по-голяма сигурност след потъването на плувката броим бързо до 10 и тогава засичаме. В повечето случаи куката се забива в устата и дребните екземпляри почти без наранявания могат да бъдат пуснати обратно във водата. Но това преди всичко зависи от професионализма на риболовеца.
Въдете сигурни в собствените си умения
Това е най-важното при риболова. Ако сме сигурни в избора си на подходящата стръв, с по-голямо старание ние замятаме, водим или пък наблюдаваме примамката. Подхождайки с нужната концентрация, винаги можем да разчитаме на успех. Към новите техники трябва да превъзмогнем първо вътрешните си разногласия, защото само тогава извадената риба ще срути всички прегради.

риболов на щука

риболов на щука с воблер