Тактическа захранка Adam Penning Korda

By  

Адам Пенинг
Захранката има огромно значение и тя може да фиксира методът на хранене на шараните. Един пример – на бистро и каменисто дъно най- добрата опция за захранка и за ловене е с малки семена, каквито са царевицата и конопът. В такъв случай се налага да правите захранката на по- кратки интервали и с по- дребни порции, защото иначе шаранът е прекалено предпазлив. Korda Mini Skyliner, малоразмерна ракета, е идеална за тази задача. Голяма част от любителите на риболова „издълбават“ зоната, намираща се пред тях, и търсят чисто петно, в което да поставят своята стръв. В случай, че рибата кълве над определен терен, тя постепенно започва да го свързва с потенциална заплаха и започва да се храни предпазливо над него. Имах шанса лично да се уверя, че това е така по време на пътуване до Manor Fram Fisheries. Това езеро е познато на общността с това, че е пълно с водорасли и след бърза обиколка попаднах на известен брой шарани да се движат около водораслите в едната му крайна част. Видях няколко риби да се откриват на това място и затова реших да стартирам от него. Направих известен брой хвърляния с лека тежест и успях да намеря място, където водораслите са доста по- разредени. Съвършеното място за hinged stiff rig поп-ъп монтаж. Ако в този случай ми се наложеше да намирам чиста зона с моята маркер-плувка, нямаше начин да не уплаша рибите, които бяха наблизо. Това ми се е случвало неведнъж и бях радостен, че имам шанса да поставя около водораслите моя поп-ъп монтаж. Щом поводът е доволно дълъг, би трябвало и стръвта да е ОК. А тя представляваше плуващо топче Cell, което беше прихванато за stiff rig. Той беше изработен от плетен повод Mouthtrap braid и флуорокарбон IQ2, кука Korda Choody №6. Бях почти сигурен, че оловото ще се освободи, ако има закачка, благодарение на клипса за тежестта. Когато хвърлих въдиците, започнах захранката на зоната. Опитът ми показва, че при риболов над водорасли най- добрият вариант е разпръсната захранка с протеинови топчета, понеже по този начин шараните ядат по- смело и се боричкат един с друг. Трябва да се надяваме на вариант, при който шараните забравят за страха и местят постоянно местоположението си. По този начин те усещат чувство за сигурност и се радват на закуската си около водораслите. В случай, че захранката ви представлява малки частици и семена, шаранът може би ще седи дълго време в един район, в опит на намери всяко семе. Такъв вариант би намалил до минимум нашите възможности за успех. Много скоро след като хвърлих някъде към 500 гр топчета, имах причини за задоволство – шараните бяха много активни и имах доста хванати риби. Имам добри спомени от този ден, тъй като по време на него улових шарани с тегло близо 20 кг. Изводът от този текст е, че не трябва да се притеснявате да ловувате сред водорасли и че ако изиграете добре картите си, ще пожънете успех.
IFrame