Tag Archives: михалца

Риболов на михалца

Михалцата е малко позната у нас, поради сравнително ограниченото си мес тообитание и специфичния начин на живот. Единственият сладководен обитател на семейство трескови е разпространен в северните райони на Европа и Азия. В България се среща в река Дунав и най-долните участъци на вливащите се в него притоци. Тази студенолюбива риба се храни и размножава… Continue reading »