Риболов на бабушка такъми за риболов

By  

Бабушката винаги е заемала своето традиционно място в летният риболов. Изключвайки възможността да се лови нещо „по-едро“, тази сравнително непретенциозна риба дава незабравимо удоволствие заради големия брой риби, които можем да уловим. Но в настъпилите вече горещи дни дори бабушката изпада в капризни настроения, които се отнасят до времето, в което тя търси храна, и вида на самата храна. Разнообразието на лятото дава възможност на рибата да предпочита един или друг вид храна в зависимост от конкретното място. Затова наблюденията над даден водоем, който посещаваме често и знаем, че държи бабушка, ще ни помогнат да стесним кръга на вероятната храна на рибата. А тя би могла да бъде най-разнообразна  ако във водата има нишковидни водорасли, бабушката ще си ги похапва с наслада, като лятна салата, и няма да обърне никакво внимание на белия червей, който сме закачили на куката.
Наличието на водни кончета а шавара ни дава възможност да експериментираме с една малко позната стръв  ларвата на водното конче. Тя може да ни донесе неочаквана среща със серия едри и лакоми бабушки, особено ако ловим в близост до шавара, че дори и някоя друга риба, като шаран или кефал. Ако имате възможност, опитайте на ручейник или мамарец  сега е добър момент за тази стръв по по-високите язовири, където се вливат малки студени рекички. Не трябва да се забравя и традиционната стръв, като жито, кус- кус, грах, хляб, торни и бели червей, пинки, хирономуси  важното е рибата да е привикнала към даден вид храна поради постоянното рибарско присъствие. Разнообразието на стръв и рационалното подхранване през лятото ще увеличат шанса да уцелим „закуската“ или „вечерята“ на рибата. Тогава магията в риболова на бабушка се усеща най-силно  все пак улавянето на 70-80, че и над 100 риби е нещо запомнящо се.
Колкото до употребата на риболовни такъми и риболовни принадлежности всеки сам преценява дали да лови с ваглер навътре или пък да сложи фина плувка и да използва гол телескоп или щека. Важното е да се употребяват фини и правилни такъми, отговарящи на вида стръв, начина на риболов и конкретното място. Спазването на някои логически правила в риболова лесно ще ви донесе заветната стотна бройка.