Tag Archives: черна мряна

С въдица за черна мряна

(статията е писана през 1955 г., но е по-точна и изчерпателна от много други, които са писани днес) Черната (балканската) мряна е една от най-вкусните риби, които обитават торните течения на нашите реки и техните притоци. В сравнение с бялата мряна и повечето от останалите сладководни риби, тя има по-слаб мирис на риба, месото й… Continue reading »